Thông Tin Chuyển Khoản – Workshop AI

Diệp A Lâm

NGÂN HÀNG

TP BANK

SỐ TÀI KHOẢN:

0394 666 68 79

NỘI DUNG:

WORKSHOP AI

Sau khi chuyển khoản thành công, bạn vui lòng gửi hoá đơn thanh toán vào Fanpage Vũ Trụ AI để chúng mình xác nhận thành công và giữ chỗ cho bạn nhể